Warning: Undefined array key "MM_Taal" in /customers/5/a/b/popw.be/httpd.www/Statut/Statut.php on line 13 Statuten

Patronage des orphelins

Du personnel d’accompagnement des trains de la S.N.C.B.

Warning: Undefined array key "MM_Taal" in /customers/5/a/b/popw.be/httpd.www/Mon_Menu.php on line 5

 

Bijdrage: 8 € per jaar

BE92 0000 1314 5823
Rue du progrès, 26
6880 Bertrix

 

Laatste aanpassing: 29-11-2010

ONTBINDING, VEREFFENING

  1. Over de ontbinding van de vereniging kan de Algemene Vergadering slechts op geldige wijze beraadslagen en beslissen wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

    De ontbinding kan enkel aangenomen worden met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

    Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en beslissen, alsook de ontbinding van de vereniging uitspreken met de meerderheden vermeld in alinea 2, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
  2. Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging, duidt de Algemene Vergadering één of twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden.
  3. In alle gevallen van ontbinding, ofwel vrijwillig, ofwel door een gerechtelijke beslissing, op gelijk welk ogenblik of om gelijk welke reden, zal het netto maatschappelijk actief ofwel worden toegewezen aan een werk waarvan de doelstellingen en het oogmerk overeenstemmen met deze van de vereniging; ofwel verdeeld worden onder de op dat tijdstip rechthebbende wezen .