Warning: Undefined array key "MM_Taal" in /customers/5/a/b/popw.be/httpd.www/Statut/Statut.php on line 13 Statuten

Patronage des orphelins

Du personnel d’accompagnement des trains de la S.N.C.B.

Warning: Undefined array key "MM_Taal" in /customers/5/a/b/popw.be/httpd.www/Mon_Menu.php on line 5

 

Bijdrage: 8 € per jaar

BE92 0000 1314 5823
Rue du progrès, 26
6880 Bertrix

 

Laatste aanpassing: 29-11-2010

LEDEN - TOETREDING - UITTREDING

  1. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen. De ondertekenende oprichters zijn de eerste leden.
  2. De Raad van Bestuur beslist soeverein over de toelating van nieuwe leden.

    De Raad van Bestuur kan, onder bepaalde door hem vastgelegde voorwaarden, andere categorieën van leden aannemen, bij voorbeeld ereleden, beschermende of steunende leden. De rechten en plichten van de leden zijn niet van toepassing op de aangesloten leden, zoals bepaald door de wet.
  3. Elk lid van een vereniging is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de Raad van Bestuur. Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, word geacht ontslag te nemen.

    De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
  4. De uitsluiting van een lid heeft zijn uittreding uit de vereniging tot gevolg.
  5. Leden die ontslag nemen, uitgesloten worden of de vereniging moeten verlaten wegens schorsing, alsook de erfgenamen van overleden leden kunnen de lidmaatschapsbijdragen die door hen of door hun erflater betaald werden niet opeisen. Zijn kunnen ook geen uittreksel of overgave van rekeningen, noch een verzegeling of een staat van bezittingen vragen of opeisen.
  6. De financiële verplichting van elk lid wordt strikt beperkt tot het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur tot een gelijk bedrag voor elk lid, met een maximum van 100 €.